Ωράριο


Ημερομηνία: 8 – 10 Νοεμβρίου 2019
Διάρκεια: 3 ημέρες (Παρασκευή – Κυριακή) 

Παρασκευή: 11:00 - 20:00 
Σάββατο: 10:00 - 20:00 
Κυριακή: 10:00 - 19:00