Ημερομηνία: 9 – 11 Νοεμβρίου 2018
Διάρκεια: 3 ημέρες (Παρασκευή – Κυριακή) 
 
Παρασκευή: 10:00 - 20:00 
Σάββατο: 10:00 - 20:00 
Κυριακή: 10:00 - 20:00