Ωράριο


Ημερομηνία: 13 – 15 Νοεμβρίου 2020
Διάρκεια: 3 ημέρες (Παρασκευή - Κυριακή)

Παρασκευή: 11:00-20:00
Σάββατο: 10:00-20:00  
Κυριακή: 10:00-19:00 

Η είσοδος για εμπορικούς επισκέπτες  είναι δωρεάν, με την επίδειξη της επαγγελματικής τους κάρτας ή με το Δελτίο Εμπορικού Επισκέπτη. H καταγραφή των εμπορικών επισκεπτών γίνεται εντός των περιπτέρων.
Εισιτήριο για το κοινό: 5€
Η Έκθεση αναπτύσσεται στα περίπτερα 7,8,9,10 και 12.