Έντυπα Τεχνικού εξοπλισμού & προβολής


     
ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΣ KANONIΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)
     

 

   
     
     
     
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ.Ε.Κ.Θ.,
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ,
ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ,
ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ