Κάτοψη HOTELIA 2018


H HOTELIA και η PHILOXENIA μαζί είναι μια μοναδική τοποθέτηση. Είναι η πιο πλήρης έκθεση για την βιομηχανία του τουρισμού και τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό.

Ο συνδυασμός των δυο εκθέσεων θα επιτρέψει στους εκθέτες και στους επισκέπτες να δημιουργήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.