Κριτές Latte Art


   
         

Βαλάντης Λαμπριανίδης


Valenio
http://www.valenio.coffee/
Authorized SCA Trainer
Coffee Consultant 
Certified National Judge

 

Χρήστος Λουκάκης


Coviar
SCA AST
Barista Trainer 
Consultant

 

Τάσος Κοδέλλας


Roasters Kolektiva Lab
SCA AST
Barista Trainer 
Roaster 


 

Επιμέλεια - Curation

Valantis Lamprianidis
Authorised SCA Trainer / Coffee Consultant / Certified National Judge
www.valenio.coffee