«Αειφόρος Γαστρονομία: ένα πολύτιμο προϊόν του βιώσιμου Τουρισμού στην Ελλάδα»


Στην παρουσίαση θα εξεταστούν

  • Εισαγωγή στις αρχές αειφόρου ανάπτυξης στη Γαστρονομία και στον Τουρισμό.
  • Τι κρύβει ο όρος sustainable restaurant ή sustainable hotel και πως μπορούν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα σήμερα να είναι βιώσιμες αφομοιώνοντας τον όρο;
  • Τρόποι ανάπτυξης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στις επιχειρήσεις των κλάδων Γαστρονομία & Τουρισμός
  • Ποιο είναι το όφελος για τις επιχειρήσεις που ακολουθούν το μοντέλο της αειφορίας;
  • Ποιος είναι ο περιβαλλοντικός και κοινωνικός αντίκτυπος και πως ενισχύεται ο ηθικός καταναλωτισμός μέσα από την αειφορία για τις επιχειρήσεις των αναφερόμενων κλάδων;
  • Τρόποι προσέγγισης νέων πελατών και εξυπηρέτηση αναγκών τους
  • Επιχειρηματική διάκριση στη διεθνή αγορά, βραβεία, διακρίσεις: ποια τα βήματα για εξωστρέφεια;

“Sustainable Food Movement in Greece”
Κοιν.Σ.Επ. η οποία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των απορριμμάτων τροφής στην Ελλάδα, προωθώντας την αειφόρο ανάπτυξη στον κλάδο της Γαστρονομίας και συστήνοντας τη “foodity”, εφαρμογή κοινής χρήσης πλεονάζουσας τροφής. Αποστολή μας είναι να αφυπνίσουμε τους πολίτες ως προς τη σπατάλη και τον όγκο απορριμμάτων τροφής, να εκπαιδεύσουμε και εξειδικεύσουμε φοιτητές Σχολών Γαστρονομίας και επαγγελματίες στην αειφόρο γαστρονομία, να προωθήσουμε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στους κλάδους Γαστρονομία και Τουρισμός στην Ελλάδα και να ενεργοποιήσουμε τον ηθικό καταναλωτισμό μέσω της “foodity”.
https://www.facebook.com/sustainablegastronomy/

Ομιλητής: Βη Μπουγάνη

Founder/Director “Sustainable Food Movement in Greece” Κοιν. Σ. Επ.

Ιδρύτρια της Sustainable Food Movement in Greece και Σύμβουλος Επιχειρήσεων Γαστρονομίας με εξειδίκευση στην αειφόρο ανάπτυξη.

Απόφοιτος του King’s College London στο τμήμα Cultural and Creative Industries, έχει μεγάλη εμπειρία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τις Δημόσιες Σχέσεις και την αναζήτηση και άντληση χρηματοοικονομικών κεφαλαίων. Από το 2013 είναι Freelance Food & Travel Editor για το Time Out Group, το Forbes Travel Guide και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες CN Traveler και Lonelyplanet. Έζησε πάνω από 10 χρόνια στο Λονδίνο και τα τελευταία χρόνια έχει ολοκληρώσει επαγγελματικά projects σε Ευρώπη, Αμερική και Μέση Ανατολή. Τα τελευταία 2 χρόνια ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Ασχολείται με την αειφόρο γαστρονομία από το 2013 και εστιάζει στη βιώσιμη εξέλιξη επαγγελματιών και επιχειρήσεων Γαστρονομίας καθώς και στη βιώσιμη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού. Μέσα από την “Sustainable Food Movement in

Greece” η αποστολή της είναι η προώθηση της αειφόρου γαστρονομίας με απώτερο σκοπό τη μείωση του food waste στην Ελλάδα. Το motto της είναι «Από τον Άνθρωπο – Με τον Άνθρωπο – Για τον Άνθρωπο».

Βρείτε την εδώ: https://www.linkedin.com/in/vee-bougani-aab6482a/

Δήλωση συμμετοχής