Πατσιούρα Ειρήνη


Η κα Πατσιούρα Ειρήνη είναι οικονομολόγος με σπουδές στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Πτυχίο και Μεταπτυχικό). Επί 6 έτη διαχειρίστηκε για λογαριασμό της Ελλάδας ευρωπαϊκά έργα μεγάλης κλίμακας για εφαρμόσιμες πολιτικές σχετικές με μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ως υπεύθυνη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφοριών για Επιχειρήσεις (European Enterprise Network).

Στη συνέχεια και για 11 χρόνια εργάστηκε στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Υγείας. Κατά τη θητεία της εκεί ανέλαβε σημαντικό αριθμό  έργων και δράσεων υποστήριξης και ανάπτυξης της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για θέματα κοινωνικής ιατρικής και διασυνοριακά έργα για νοσοκομεία και παρόχους υγείας.

Από το Μάρτιο του 2014 είναι project manager στην εταιρία τηλεματικών εφαρμογών υγείας  VIDAVO AΕ όπου ασχολείται με σχεδιασμό, υλοποίηση και ανάπτυξη έργων καινοτομίας στον χώρο της υγείας και της ευεξίας.