Δημήτρης Κούτουλας


Δρ. Δημήτρης Κούτουλας- Πανεπιστημιακός και επικεφαλής της Koutoulas Consulting

Ο πανεπιστημιακός Δρ. Δημήτρης Κούτουλας εργάζεται από το 1990 ως σύμβουλος και ως project manager σε θέματα τουρισμού, φιλοξενίας, γαστρονομίας και μάρκετινγκ επιχειρήσεων και χωρών. Έχει υλοποιήσει συμβουλευτικά έργα και επικοινωνιακές ενέργειες σε συνολικά 31 χώρες.

Ειδικότερα στον ξενοδοχειακό κλάδο έχει συνεργαστεί ως σύμβουλος και ως εκπαιδευτής με ξενοδοχεία και αλυσίδες ανά την Ελλάδα και στο εξωτερικό, ασχολούμενος με κάθε πτυχή λειτουργίας ενός ξενοδοχείου όπως λ.χ. κατασκευή και ανακαίνιση, αναβάθμιση εστιατορίων, βελτίωση εξυπηρέτησης πελατών κοκ. Ασχολήθηκε με την βελτίωση λειτουργίας των ξενοδοχειακών spa, την εκπαίδευση του προσωπικού τους, ενώ συστηματικά διενεργεί έρευνα με θέμα τα ελληνικά spa.

Με την ιδιότητα του «mystery guest» έχει επιθεωρήσει και αξιολογήσει εκατοντάδες ξενοδοχεία και εστιατόρια στην Ελλάδα, το Ντουμπάι, τη Γερμανία, τη Βρετανία, την Κύπρο, την Ελβετία, την Τουρκία και την Ινδονησία.