Παράλληλες Εκδηλώσεις & Ενότητες

Παράλληλες Εκδηλώσεις & Ενότητες


         
  DPOINT SPACES
Ο κλάδος ξενοδοχειακού εξοπλι- σμού έχει βρει το σημείο αναφο- ράς του στο DPOINT SPACES. Για ακόμα μια χρονιά, αναγνωρισμένοι Έλληνες αρχιτέκτονες θα παρουσιάσουν ειδικές εγκαταστάσεις ξενοδοχειακού ενδιαφέροντος, οι οποίες θα αντικατοπτρίζουν τις σύγχρονες τάσεις και μεθόδους του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.
 
         
  ALL ABOUT COFFEE
Κορυφαίοι επαγγελματίες από τους χώρους των ποτών και του καφέ, θα εντυπωσιάσουν με τις τεχνικές και δεξιότητες τους ενώ παράλληλα μέσα από μια σειρά σεμιναρίων και παρουσιάσεων θα ενημερώσουν όλες τις εξελίξεις για τον υπέροχο κόσμο του καφέ.
 
         
  ALL ABOUT DINING
Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με ειδικούς σταθμούς-food stations, ειδικοί του χώρου του catering θα παρουσίασουν “ζωντανά” τις παγκόσμιες γαστρονομικές τάσεις. Οι γευστικές τους προτάσεις θα αναδείξουν το νέο τρόπο παρουσίασης και service, την προσέγγιση διαφορετικών κοινών και θα δώσουν ιδέες για διαφορετικές θεματικές εκδηλώσεις.
 
         
  ALL ABOUT DIGITAL
Εξειδικευμένοι επαγγελματίες θα παρουσιάσουν πρακτικές υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και ψηφιακών εφαρμογών ως τον βασικό μοχλό εξέλιξης, ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ξενοδοχειακών μονάδων.
 
         
  HOTELIA CONFERENCES
Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο, open space χώρο, καθ’ όλη τη διάρκεια της Hotelia, θα πραγματοποιείται σειρά ομιλιών σχετικά με ποικίλα θέματα όπως: Αρχιτεκτονική Διακόσμηση, Νέες Τεχνολογίες,Οικολογία & Πράσινες Πρακτικές, Branding & Marketing, Food & Beverage.