Δημήτριος Χριστόπουλος


Coffee Farmer

Θέμα: Ο Έλληνας farmer της Κολομβίας, με καλλιέργειες specialty coffee.

Εταιρία: Coldismar.Ci.Sas