Κωνσταντίνος Κομνηνάκης


World Cerze/lbrik Champion 2016 - Barista Trainer

Θέμα: Το ταξίδι και η παράδοση του καφέ στο μπρίκι.

Εταιρία: Sapid Coffee Roasting CO