Χρήστος Καβράκος


Coffee roaster - Co Owner Mind the cup

Θέμα: Η διαφορά που έχει ενα specialty coffee shop απο τα υπόλοιπα καφέ της αγοράς.

Εταιρία: Peek a Bloom