Γιώργος Καραντάς


Τμήμα πωλήσεων / Eurogat A.E.

Θέμα: Flow profiling και η ιδανική εκχύλιση του καφέ.

Εταιρία: Eurogat A.E.