Ηλίας Γκρίντζαλης


Quality Manager - SCA Athorised Trainer

Θέμα: Τα φίλτρα και η διαχείριση του νερού για έναν ποιοτικό καφέ.

Εταιρία: Bristot