Νίκος Μπέλλης


1st place at Hellenic Latte Art Champion 2015

Θέμα: Introduction to Latte Art

Εταιρία: Mind the cup