ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΙΘΑΚΗΣ

 
Roast Master
SCAE Authorized Trainer
SCAE Certified National Judge
Co-owner of Crop Roastery
Coffee Consultant
 
18 Νοεμβρίου 2016  - 16:30
 
Θέμα: "Η άλεση του καφέ και η επιρροή που έχει στη γεύση."
 
 
 

 

Φόρμα δήλωσης συμμετοχής