ΝΙΚΟΣ ΨΩΜΑΣ

 
20 Νοεμβρίου 2016  - 15:30
 
Ιδιοκτήτης της εταιρείας MOKKA
 
Θέμα: "CoE Cupping Form - Πως βαθμολογούμε έναν καφέ"
 
 
 

 

Φόρμα δήλωσης συμμετοχής