ΝΙΚΟΣ ΦΑΝΤΑΟΥΤΣΑΚΗΣ, Coffee Island

 
18 Νοεμβρίου 2016  - 15:00
 
Θέμα: "Παροχή καφέ στο χέρι (take away) και η αλματώδης εξέλιξή του"
 
 
 

Φόρμα δήλωσης συμμετοχής