ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ

 
SCAE Authorized Trainer World Latte Art Champion 2011 3rd World Brewers Cup Champion 2012 3rd World Barista Champion 2014
 
20 Νοεμβρίου 2016  - 14:00
 
Θέμα: "Τελικά ο καφές αγαπάει το γάλα και το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό (Cappuccino - Latte)."
 
 
 

 

Φόρμα δήλωσης συμμετοχής