ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
 
CEO Coffee Island
Πρόεδρος SCAE Hellas
 
18 Νοεμβρίου 2016 - 12:00
 
Θέμα : "Ποιος είναι ο Speciality Coffee Association of Europe & ποια είναι η αποστολή του;"
 
 
 

Φόρμα δήλωσης συμμετοχής