ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ
 
Πανελλήνιος πρωταθλητής διαγωνισμού καφέ Cezve/Ibrik 2016
Παγκόσμιος Πρωταθλητής του διαγωνισμού Cerze/lbrik 2016
 
Eταιρεία Sapid
 
19 Νοεμβρίου 2016 - 14:00
 
Θέμα: "Ο καφές στο μπρίκι (Cezve-Ibrik)."
 

 

Φόρμα δήλωσης συμμετοχής