ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΒΡΑΚΟΣ

 
Ιδιοκτήτης εταιρίας Mind the cup, Roaster
 
20 Νοεμβρίου 2016  - 11:00
 
Θέμα: "Η ουσιαστική μορφή καταστήματος του "Τρίτου κύματος καφέ" με νότες από το τέταρτο που κάνει ήδη την εμφάνισή του."
 
 
 

Φόρμα δήλωσης συμμετοχής