ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ

 
Coffee roaster - Owner SAMBA CAFE
 
20 Νοεμβρίου 2016  - 17:00
 
Θέμα: "Το καβούρδισμα του καφέ (roasting) και ο σημαντικός ρόλος του."
 
 
 

 

Φόρμα δήλωσης συμμετοχής