ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΝΤΑΣ, EUROGAT

 
18 Νοεμβρίου 2016  - 18:00
 
Θέμα: "Τεχνολογίες μηχανών καφέ, καθαρισμοί και συντήρηση. Μία νέα προσέγγιση"
 
 
 
 

Φόρμα δήλωσης συμμετοχής