ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΣΑΝΟΖΙΔΗΣ, EUROGAT

 
19 Νοεμβρίου 2016  - 15:30
 
Θέμα: "Το νερό και η σπουδαιότητά του για έναν τέλειο καφέ"
 
Ομιλητής ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΣΑΝΟΖΙΔΗΣ / Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης / Eurogat A.E.
 

Φόρμα δήλωσης συμμετοχής