Καθ’ όλη τη διάρκεια της Hotelia, θα πραγματοποιείται σειρά σεμιναρίων & workshops όπως:

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/11/2016


 
 
10.00 – 14.30 - Περίπτερο 9
 
 
15.00 – 15.40 - Περίπτερο 9
 
 
17.00 - Περίπτερο 9
 
 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/11/2016
 
 
13.00 – 14.00 - Περίπτερο 9
 
 
15.00 - Περίπτερο 9
 
 
17.00 – 17.40 - Περίπτερο 9
 
 
18.00 – 19.30 - Περίπτερο 10
Design Talks: Green Zero Hotel project
 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/11/2016
 
 
11.00 – 13.00 - Περίπτερο 9
 
 
12.00 – 13.30 - Περίπτερο 7
Design Talks: Future Boutique Hotel project
 
 
15.00 – 16.00 - Περίπτερο 9
 
 
16.00 – 17.30 - Περίπτερο 7
Design Talks: Rent a Design Room project
 
 
17:00 - 17:40 - Περίπτερο 9