Διοργανωτής:ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε.
Τόπος:Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Ημερομηνίες:13/11/2014-16/11/2014
Ωράριο Λειτουργίας:Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο 11:00-20:00, Κυριακή 11:00-18:00
Είσοδος:για Εμπορικούς Επισκέπτες & κοινό
Τιμή Εισιτηρίου:Είσοδος Ελεύθερη για Εμπορικούς Επισκέπτες και 3 € για το κοινό
Συχνότητα:Ετήσια
Αριθμός προηγούμενων Διοργανώσεων: -

Λίγα λόγια για τη Διοργάνωση:

Η Διεθνής Έκθεση HOTELIA 2014 είναι η μοναδική έκθεση ξενοδοχειακού εξοπλισμού στη Βόρειο Ελλάδα  και  αποσκοπεί στο να φέρει κοντά τους επαγγελματίες του κλάδου με ξενοδόχους και επαγγελματίες του τουρισμού. Οι εκθέτες της HOTELIA 2014 επωφελήθηκαν από την παρουσία χιλιάδων τουριστικών επαγγελματιών που παρευρέθηκαν στην κορυφαία τουριστική έκθεση της χώρας, την 30η PHILOXENIA, η οποία διοργανώθηκε την ίδια χρονική περίοδο.

Οι βασικότεροι στόχοι της διοργάνωσης ήταν: η υψηλή επισκεψιμότητα, η καθιέρωση του διεθνούς χαρακτήρα της έκθεσης μέσω της αυξημένης συμμετοχής ξένων αγοραστών, η στοχευμένη προβολή της έκθεσης τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό.

Η ΗΟΤΕLIA 2014 είχε ως προτεραιότητες: την ενίσχυση της εξωστρέφειας των εγχώριων επιχειρήσεων ξενοδοχειακού εξοπλισμού και κατασκευών, με τη δυναμική παρουσία hosted buyers, την πραγματοποίηση νέων εμπορικών συνεργασιών και συμφωνιών για τους εκθέτες, την παρουσίαση των πιο σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών δόμησης, ενεργειακής εξοικονόμησης και ανακαίνισης των ξενοδοχειακών μονάδων.

Υπεύθυνος Έκθεσης:  Χρυσοβελίδης Χρήστος
Τηλ.: 2310 291 293, Φαξ: 2310 291 658
Ε-mail: hotelia@helexpo.gr
Website: http://hotelia.helexpo.gr/hotelia/

Ενδεικτικά Αποτελέσματα Έρευνας σε Εκθέτες και Επισκέπτες:
Συγκεντρωτικά Στοιχεία Έκθεσης:

Όταν ζητήθηκε από τους Hosted Buyers να βαθμολογήσουν με άριστα το 10 την Διοργάνωση της Hotelia 2014, ένα συντριπτικό ποσοστό της τάξης του 73,34% βαθμολόγησε την Έκθεση πολύ καλά με 7, 8 και 9, και ένα ποσοστό τάξης του 13,33% βαθμολόγησε την έκθεση με άριστα, 10. Ενώ οι χαμηλές βαθμολογίες συγκεντρώνουν πολύ μικρά ποσοστά έως και μηδενικά. Πιο αναλυτικά, τα αποτελέσματα της βαθμολογίας της Hotelia 2014 αποτυπώνονται στο παρακάτω διάγραμμα.


Διάγραμμα. Βαθμολογία της Hotelia 2014

Όσον αφορά το βαθμό επιτυχίας των αρχικών στόχων που είχαν τεθεί από τους Εκθέτες με τη συμμετοχή τους στην «Hotelia 2014», η γενική εικόνα δείχνει έναν πολύ καλό και καλό βαθμό ικανοποίησης των στόχων αυτών. Ειδικότερα o στόχος της πληροφόρησης (να πληροφορήσουν και να πληροφορηθούν οι Εκθέτες), εμφανίζει υψηλά ποσοστά ικανοποίησης, αφού το 69,7% των Εκθετών το θεωρεί πολύ καλό και καλό. Επίσης ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 5,4% το θεωρεί εξαιρετικό, το 23,2% των Εκθετών θεωρεί μέτριο το βαθμό επιτυχίας, ενώ αντίθετα το ποσοστό που θεωρεί ότι δεν επετεύχθη καθόλου ο στόχος αυτός είναι μόλις το 1,8%.

Ο στόχος της προβολής της επιχείρησης, φαίνεται να ικανοποιήθηκε σε ποσοστό 71,4% σε πολύ καλό και σε καλό βαθμό, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 7,1% το θεωρεί εξαιρετικό. Ταυτόχρονα, ένα ποσοστό της τάξης του 19,6% θεωρεί μέτριο το βαθμό επιτυχίας Αντίθετα το ποσοστό των Εκθετών που θεωρεί ότι δεν επετεύχθη καθόλου ο στόχος αυτός είναι μόλις 1,8%.

Σχετικά με το στόχο της δημιουργίας επαφών για παραγγελίες από νέους πελάτες, εμφανίζει επίσης υψηλά ποσοστά ικανοποίησης, εξίσου με τους άλλους στόχους. Έτσι το 67,3% των Εκθετών θεωρεί ότι ο στόχος αυτός ικανοποιήθηκε σε πολύ καλό και σε καλό βαθμό. Επίσης ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 7,3% θεωρεί ότι ο στόχος αυτός ικανοποιήθηκε σε εξαιρετικό βαθμό, και το 20,0% θεωρεί πως ο βαθμός επιτυχίας του συγκεκριμένου στόχου ήταν μέτριος ενώ το ποσοστό που θεωρεί ότι δεν επετεύχθη καθόλου είναι 5,4%.

Ο στόχος της ανανέωσης επαφών με παλιούς πελάτες, εμφανίζει επίσης καλό βαθμό ικανοποίησης καθώς το 45,8% των Εκθετών θεωρεί ότι επετεύχθη σε πολύ καλό και σε καλό βαθμό, ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 2,1% θεωρεί ότι επετεύχθη σε εξαιρετικό επίπεδο. Ένα σημαντικό ποσοστό των Εκθετών (43,7%) βρήκε μέτριο το βαθμό επίτευξης του συγκεκριμένου στόχου ενώ το 8,4% θεωρεί ότι δεν επετεύχθη καθόλου ο στόχος αυτός. Αναλυτικά ο βαθμός ικανοποίησης των στόχων των Εκθετών της Hotelia 2014 παρουσιάζονται στο ακόλουθο διάγραμμα.

Διάγραμμα. Βαθμός ικανοποίησης των στόχων της Έκθεσης

Οι Εκθέτες σε ποσοστό 50,0% φαίνονται διατεθειμένοι να συμμετάσχουν, ξανά στην επόμενη Διοργάνωση, και 50,0% αυτών ίσως θα συμμετάσχει. Το ποσοστό των Εκθετών που είναι αρνητικοί στο ενδεχόμενο συμμετοχής τους στην επόμενη HOTELIA (2015) είναι μηδενικό. Οι Εκθέτες που δεν είναι βέβαιοι για τη συμμετοχή τους στην επόμενη Hotelia, αναφέρουν ως βασικότερους λόγους τους εξής: την ελλιπή οργάνωση, την μη έγκαιρη ενημέρωση των Εκθετών για την διεξαγωγή της έκθεσης, την  μικρή επισκεψιμότητα καθώς και την ελλιπή διαφήμιση.

Διάγραμμα. Σκοπεύετε να λάβετε μέρος στην επόμενη Διοργάνωση;

Εκθέτες της HOTELIA θεωρούν σε ποσοστό 96,0% πως η συμμετοχή τους στην Έκθεση θα επιφέρει μελλοντικά (μετά τη λήξη της Έκθεσης) για την επιχείρηση επιπλέον δραστηριότητα, ενώ μόλις το 4,0% πιστεύει το αντίθετο.


Διάγραμμα. Πιστεύετε ότι η συμμετοχή της επιχείρησης στην Έκθεση θα της επιφέρει μελλοντικά επιπλέον δραστηριότητα;

Αξιοσημείωτο γεγονός αποτελεί ότι εμπορικές συμφωνίες κατά τη διάρκεια της Έκθεσης πραγματοποίησε το 25,0% των Επισκεπτών. Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ειδικά για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο της έντονης οικονομικής ύφεσης.

Διάγραμμα. Πραγματοποίηση Εμπορικών Συμφωνιών κατά τη διάρκεια της Έκθεσης

Η χώρα προέλευσης των Hosted Buyers ποικίλει. Πιο συγκεκριμένα, από τις χώρες που επιλέχθηκαν από τη Διοργάνωση για να προσελκύσουν Εμπορικούς Επισκέπτες, η Κύπρος συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό, 53,33 %. Αναλυτικά οι χώρες προσέλευσης των Ξένων Εμπορικών Επισκεπτών της Hotelia 2014 φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα.


Διάγραμμα. Χώρα προέλευσης Hosted Buyers Hotelia 2014

Πολύ μεγάλη επιτυχία σημείωσαν, επίσης, και οι συναντήσεις των Ξένων Εμπορικών Επισκεπτών με τους Εκθέτες της Hotelia 2014. Τα ραντεβού που κλείστηκαν από το Διοργανωτή, πραγματοποιήθηκαν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και τα αποτελέσματα από αυτές τις συναντήσεις κρίνονται θετικά, σύμφωνα με όσα δηλώνουν οι ίδιοι οι Hosted Buyers. Συγκεκριμένα, το 100,0% των Εμπορικών Επισκεπτών τις κρίνει ως αποδοτικές, ποσοστό αρκετά υψηλό για την Έκθεση.

Διάγραμμα. Βαθμός ικανοποίησης των Hosted Buyers από τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν