Ωράριο


Ημερομηνία: 10 – 12 Νοεμβρίου 2017 
Διάρκεια: 3 ημέρες (Παρασκευή – Κυριακή)  
 
Παρασκευή: 11:00 - 20:00 
Σάββατο: 10:00 - 20:00 
Κυριακή: 11:00 - 18:00