Ημερομηνία: 10 – 12 Νοεμβρίου 2017 
Διάρκεια: 3 ημέρες (Παρασκευή – Κυριακή) 
 
Παρασκευή: 10:00 - 20:00 
Σάββατο: 10:00 - 20:00 
Κυριακή: 10:00 - 20:00