Έντυπα Συμμετοχής

ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ HOTEL VILAGEΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΩΝ
   
 
ΕΚΘΕΜΑΤΑ 
   
   
 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ:

Λόγω μέτρων (μόνο για στεγασμένο χώρο)
Από 32 – 52 τ. μ. έκπτωση 10%
Από 53 – 80 τ. μ. έκπτωση 15%
Από 81 τ. μ. και άνω έκπτωση 20%